Untitled Document

GÜNÜN TARİHİ............... HÜSEYİN HİLMİ IŞIK

Büyük İslâm âlimi Hüseyin Hilmi Işık Efendi, 8 Mart 1911’de (Hicrî 1329) İstanbul Eyüp Sultan’da doğup, 26 Ekim 2001 (Hicrî 9 Şaban 1422) tarihinde âhırete irtihâl etti.
 Eyüp Sultan Reşadiye Nümûne Mektebini ve 1929’da askerî liseyi bitirdi. Eczacılık Fakültesine girerek askerî eczacı oldu. 1936 senesinde Türkiye’nin ilk kimya yüksek mühendisi diplomasını aldı. Ankara Mamak’ta zehirli gazlar kimyageri yapıldı. Burada 11 sene kaldı. Orada Almanca da öğrendi. Bursa’dan sonra Kuleli ve Erzincan Askerî Liselerinde uzun seneler kimya öğretmenliği yaparak yüzlerce subay yetiştirdi. Kıdemli albay iken, 1960 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra, İstanbul’da Vefa Lisesi, Fatih İmam-Hatip Lisesi’nde, Cağaloğlu ve Bakırköy Sanat Enstitüleri gibi çeşitli okullarda matematik ve kimya öğretmenlikleri yapıp, çok sayıda îmânlı genç yetiştirdi. Siyasete hiç karışmamıştır. 
Hüseyin Hilmi Işık Efendi, büyük İslâm âlimi Seyyid Abdülhakîm Arvâsî “rahmetullahi teâlâ aleyh” hazretlerini, 1929 yılında tanımakla ve ona hizmet etmekle şereflendi. Bu zât sohbet ve derslerinde sarf, nahv, mantık, fıkıh, öğretti. Çok kitap okuttu. Bu zâtın feyz ve ihsanlarına nâil oldu.
Seyyid Abdülhakîm Arvâsî hazretlerinin 1943’de vefâtından sonra, oğlu Ahmed Mekki efendi; fıkıh, hadis, tefsir, makul ve menkûl, usûl ve fürû ilimlerini talîm buyurdu. 1953 yılında İcâzet-i mutlaka almakla şereflendi. Arabî ve Fârisî tercümeler yaparak gençliğe hizmet etti. Başta; Tam İlmihâl Seâdet-i Ebediyye olmak üzere, 14 Türkçe kitap ve bunlardan tercüme edilen muhtelif dillerdeki kitapların miktarı 100’den fazladır.
Hayatı boyunca; insanlarla iyi geçinmeyi, güzel ahlâk sâhibi olmayı, fitnelere karışmamayı tavsiye etmiştir. Başarılı hayatının her safhası ahlâk, ilim ve çalışkanlık nümûnesi olan bu kıymetli âlim, kâmil ve mükemmil zât sohbetlerinde; “Çok kitap okudum. Ehl-i sünnet âlimlerinin yükseklikleri yanında, pek câhil, bir hiç olduğumu anladım. Onları tanıyabilmek, yollarında bulunmak, büyük nîmettir. Resûlullahın “sallallahü aleyhi ve sellem” yolu, onların gösterdikleri yoldur. Resûlullahın güzel ahlâkı, onların ahlâkıdır. Dünyada ve âhırette saâdete kavuşmak isteyen, o büyüklerin yoluna, sımsıkı sarılsın!..” buyururdu.
26 Ekim 2001 Cuma gecesi vefât etti ve Eyüp Sultan Kabristanı’ndaki aile mezarlığına defnedildi.      “Rahmetullahi teâlâ aleyh”Erkek: Enver - Kız: Mücella - Yemek: Lahana çorbası, Türlü, Cacık, Kavun.

 Featured Image 01