Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 31 Mart 1440    Kasım: 158
4 ŞEVVÂL 1445

13
NİSAN
2024
Cumartesi

Yılın 104. günü, Kalan Gün : 262
4. Ay, 30 Gün, 15. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

Çok günah işleyerek hastalanan kalblerinizi, günahları terkederek tedâvi ediniz. Ahmed bin Ebûl-Havârî “Rahmetullahi aleyh”


Mısır Sultanı Tomanbay’ın idamı (1517) 31 Mart Vak’ası (1909) (Rûmî takvimle 31 Mart 1325)Featured Image 01