Untitled Document

SOHBET....... FARZ VE HARAMLARA FÜRÜAT DENMEZ

Mukaddes dînimiz İslâmiyetteki itikâd bilgilerine “Usûl”; ahkâm-ı İslâmiyye, yâni fıkıh bilgilerine de “Furû” denilir.
Açıkça bildirilen farzlara ve haramlara inanmak, meselâ içki, kumar ve domuz eti gibi şeylerin haram olduğuna; beş vakit namaz, oruç, zekât gibi ibâdetlerin ve tesettürün farz olduğuna inanmak usûldendir, fürûât değildir. Bunlardan farz olanların farziyyetini ve haram olanların da haramlığını inkâr etmek, küfür olur. Dînimizin bir hükmünü, herkes, Kur’ân-ı kerîme bakıp anlayamaz. Kur’ân-ı kerîm, hadîs-i şerîflerle açıklanmıştır. Hadîs-i şerîfleri de anlamak büyük bir ilim işidir. Bunları da İslâm âlimleri açıklamışlardır...
Tesettür, dînin temel hükümlerindendir; hem Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîmde âyet-i kerîmelerle emretmiş, hem de Peygamber Efendimiz hadîs-i şerîfleriyle onları açıklamıştır. 
Tesettür için; “Furûâttır veya teferruâttır.” yâni “Dînin temel hükümlerinden değildir.” diyerek, bunun farziyyetini, farz oluşunu inkâr eden, tesettürün farz olduğunu kabul etmeyen kişinin, İslâmiyetle, Müslümanlıkla alâkası kalmaz, dînden çıkar, kâfir olur. Bir kimse, örtülmesi emredilen yerleri açıyorsa, hiç olmazsa, oraları örtmenin farz olduğunu kabul etmelidir ki, dînden-îmândan çıkmasın. “Teferruât” diyerek saçları açmak haramdır; hele kapanmaya önem vermeyenin îmânı gider. Bir kadın açık gezse, kâfir olmaz. Fakat kapanmanın lüzumsuz olduğunu söylerse, kâfir olur. Günah ile küfür farklı şeylerdir; bunları birbirinden iyi ayırmak lâzımdır. Tesettürün farz olduğuna inandığı hâlde, tembellikle, gevşeklikle, çevreden utanması gibi bâzı sebeplerle tesettüre riâyet etmeyen, örtünmeyen dînden çıkmaz, günahkâr bir Müslüman olur.
  TÜRKİYE GAZETESİ                     01.10.2019


Erkek: Tahsin - Kız: Nesrin - Yemek: Yayla çorbası, Tas kebabı, Salata, Baklava.

 Featured Image 01