Untitled Document

SOHBET......... ZİNAYA YAKLAŞMAYIN

Muhammed ibn-i Manzur Rüveyfî hazretleri, Şafiî fıkıh âlimidir. 630 (m. 1232)’da Kahire’de doğdu. Zamanının büyük âlimlerinden fıkıh ve nahiv ilmi öğrendi. Kahire’de Dîvân-ı İnşâ’da vazîfe yaptı. 711 (m. 1311)’de orada vefât etti. Şöyle buyurdu:
Kur’ân-ı kerim, zinayı kesin olarak haram kıldığı gibi, zinaya sebep olacak her şeyi de yasaklamıştır. Meselâ; şehvet ile yabancı kadınlara bakmayı ve kadınların da yabancı erkeklere bakmalarını haram kılmıştır. Ayrıca, yabancı bir kadınla halvet yâni yalnız başına kapalı bir yerde beraber kalmak, yabancı kadınların seslerini dinlemek ve zaruretsiz laubâli [cilveli] bir şekilde konuşmayı da, haram kılmıştır. Zinaya yaklaşmaktan nehy etmiştir. Çünkü yaklaşmaktan sakındırılınca, hâliyle zina fiilinden ve bakmaktan da sakındırılmış oluyor.
Kurân-ı kerîmde buyuruluyor ki:
¥ Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o zina, çok çirkin bir amel olup, gâyet kötü bir yoldur.  [İsrâ 32]
¥ Allahü teâlânın hükmüne [emrine] boyun eğen erkekler ve kadınlar, mü’min erkekler ve mü’min kadınlar, ibâdete devam eden erkekler ve kadınlar, [fiillerinde ve kavllerinde] sadık erkekler ve sadık kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allahtan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını zinadan koruyan erkekler ve kadınlar ve Allahü teâlâyı çok zikreden erkekler ve kadınlar için Allahü teâlâ mağfiret ve büyük bir mükâfât hazırladı.       [Ahzâb 35]
¥ Ey Resûlüm! Müminlere söyle: Harama bakmasınlar ve avret yerlerini haramdan korusunlar! Îmânı olan kadınlara da söyle: Harama bakmasınlar ve avret yerlerini haram işlemekten korusunlar.”                    [Nûr 30]
¥ Onlar, [mü’minler] Allahü teâlâdan başkasına ibâdet etmezler, Allahü teâlânın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina etmezler.”     [Furkan 68]
Yabancı kadınlara şehvet ile bakmanın zina gibi haram olması hususunda; “İki göz ile, zina edenler.” ve “Şehvet ile bakan erkeğe ve baktıran kadına, Allahü teâlâ lânet etsin!” Hadîs-i şerîfleri yetişir.
Vehbi Tülek    TÜRKİYE GAZETESİ      8.8.2020


Erkek: Azmi - Kız: Azmiye - Yemek: Pirinç çorbası, Haşlama et, Cacık, Kadayıf.

 Featured Image 01