Untitled Document

TARİH............ İLK MECLİS VE BİR ÖNERGE

İlk Osmanlı Meclisi, I. Meşrûtiyet’in ilanından (23 Aralık 1876) bir hafta kadar önce açılmıştır. Sultan Abdülhamîd Hânın, Meclisi açış konuşmasına verilecek cevap hazırlanırken 12. oturumda, Suriye Milletvekili Nevfel Efendi, Erzurum Ermeni Milletvekili Hamazap ve İstanbul Milletvekili Vasilaki efendiler, ortak bir Anayasa değişikliği teklifi verdiler ve dediler ki:
“Osmanlı Devleti’nin resmî dilinin Türkçe olduğunu belirleyen madde değiştirilmeli ve resmî dil olarak Türkçe ile birlikte Rumca ve Ermenice de kabul edilmelidir.”
İlk Meclis Başkanı Ahmed Vefik Paşadır. Daha o zaman devletin, içine düşürülmek istendiği bu bölücülük ihânetine, kürsüden çok sert şöyle cevap verdi:
“Bu ne vicdansızlık ve bu ne vefâsızlıktır!.. Sizler hâlâ evinizde, okullarınızda, kitaplarınızda kendi dillerinizle yazıyor ve konuşuyorsanız, bu imkânı bu devletin âlicenaplığına borçlusunuz. Teklifinizi vermemiş olun. Ben de duymamış olayım!..”
Böylece, bu önerge işleme konulmadan reddedildi.

BUGÜN: DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı milletlerarası ekonomik, kültürel ve sosyal meseleleri hâlletmek gâyesiyle 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yayınlanmıştır. 

Bu sebeple 10 Aralık günü İnsan Hakları Günü olarak kabul edildi. Türkiye, Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden birisi olarak bu bildiriyi ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldı.
 
ZEKÂ BULMACASI...........HANGİ SAYILAR
Aşağıda 1-53 arasındaki rakamlardan hangileri yok?
(Süre 1 dakika) (Cevabı yarın)


Erkek: Fikret - Kız: Ferhunde - Yemek: Tarhana çorbası, Ciğer yahni, Z. yağlı pırasa.

 Featured Image 01