Untitled Document

Hicrî Şemsî: 1402    Rûmî: 28 Kânûn-i Sânî 1439    Kasım: 95
30 RECEB 1445

10
ŞUBAT
2024
Cumartesi

44 LİSÂNDA İMSÂKİYE
Yılın 41. günü, Kalan Gün : 325
2. Ay, 29 Gün, 06. Hafta
Gündüzün uzaması 2 dakika - Ezânî sâat 1 dakika geri alınır.

YENİ HİLÂL: Bugün hilâl ilk defa Avustralya Kıtası’ndan itibaren görülmeye başlayacaktır.

İhlâs Vakfı’nın kuruluşu (1975) - İctimâ vakti: 01:59 Sultan II. Abdülhamîd Hân’ın vefâtı (1918)


Featured Image 01